Անդամներ

կոպերատիվը ունի 26 անդամ ,որից 4-ը կին է