Կոոպերատիվի պատմություն

<<Բալաք համայնքի արոտօգտագործողների միավորում>>ՍԿ ստեղծվել է 2016թ-ին; 2018թ-ին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության <<գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>>պետական հիմնրկի կողմից ձեռք է բերվել գյուղմեխանիզացիա, որի 80%-ը տրամադրել է ԾԻԳ-ի կողմից,իսկ 20%- ներդրումը կատարել է Բալաք համայնքը Կոպերատիվը ունի իր կանոնադրությունը և կնիքը,իր գործնեության ընթացքում ձեռք է բերել նոր տրակտոր և գութան։ Համագործակցում է ՇԵՆ կազմակերպության հետ որի շրջանակներում կառուցվել է գյուղ տեխնիկայի համար ծածկոց,պահեստ,հատկացվել է հողի ֆրեզ,սրսկիչ, դիսկավոդ, հատիկազտիչ,,կերաղաց, կատարվել է 83հա ամշակ հողերի վար ու ցանքս;